Tag: Sức

  • PECTIN COMPLEX – Sức mạnh thải độc từ thiên nhiên

    pectin Chì, thủy ngân, cadmium, thuốc trừ sâu, phụ gia thực phẩm, bụi mịn, … là những tác nhân chính gây hủy hoại sức khỏe con người nghiêm trọng. PECTIN … source pectin is.. New pectin production machinery – More